شرکت فلزتابان

 
 

عملیات حرارتی فلزات

 

 

      زمینه های فعالیت

عملیات حرارتی ، یکی از مهمترین مراحل تولید قطعات میباشد. معمولا قطعات فولادی به روشهای ماشینکاری، ریخته گری، فورج گرم و سرد، پرسکاری ، جوشکاری ویا ترکیبی از روشهای مذکور تولید میشوند .

 پس از تولید قطعات خام، لازم است براساس استانداردها یا تست پلن، خواص مکانیکی و متالورژیکی قطعه با توجه به شرایط کارکرد آن، بهبود یافته تا عمر کاری قطعه افزایش یابد. در این مرحله لازم است که با انجام فرآیندهای عملیات حرارتی، ساختار میکروسکپی فولاد تغییر یافته و خواص مکانیکی آن بهبود یابد .

در شرکت فلزتابان ، فرآیندهای عملیات حرارتی در کوره های پیوسته ( Continuous furnaces )  انجام میگیرد .

 

    خدماتی که شرکت فلزتابان به مشتریان خود ارائه می نماید عبارتند از : 

 خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای و آزمایشگاهی

 خدمات عملیات حرارتی در کوره های پیوسته :

 

 • انتخاب فرآیند عملیات حرارتی

 • انتخاب مواد

 • تعیین مواد جایگزین

 • مهندسی معکوس قطعات

 • تعیین فرآیند تولید

 • ارائه خدمات آزمایشگاهی و گزارش آزمایشگاه

 

 

 • سختکاری و برگشت با گاز محافظ  ( Hardening & tempering with protective gas)

 • کربورایزینگ گازی و برگشت (Gas carburizing & tempering )

 • کربونیترایدینگ گازی و برگشت (Gas carbonitriding & tempering )

 • تنشگیری ( Stress relieving)

 •  بازپخت  ( Soft anealing)

 • سیاهکاری  ( Blackening )