شرکت فلزتابان

 
 

عملیات حرارتی فلزات

 

 

       تاریخچه :   

 

  •  سال 1376  : تاسیس شرکت

  •  سال 1381 : نصب وراه اندازی و بهره برداری از خط1 کوره های عملیات حرارتی با ظرفیت 3000 تن در سال و تجهیز آزمایشگاه

  •  سال 1387 : نصب وراه اندازی و بهره برداری از خط2 کوره های عملیات حرارتی با ظرفیت 3000 تن در سال

  •  سال 1391 : نصب وراه اندازی و بهره برداری از خط3 کوره های عملیات حرارتی با ظرفیت 4000 تن در سال